NETZSCH machines and systems for the chemical industry

The machines and equipment from the NETZSCH Business Unit Grinding & Dispersing are used primarily in the application areas of paints and coatings, pigments, pesticides, battery compounds and ceramics. These various sectors place different demands on the machines and technology.

We meet this challenge and increase your competitive capability through maximum energy efficiency with reproducible product quality, while also reducing downtimes. You profit from an innovative partner that supports you over the long term around the world. Together with you, we will develop the optimal solution for your processing task.


Kleje / Szczeliwa

Mieszalniki planetarne i ugniatarki PMH / PML są szczególnie przydatne do produkcji klejów i szczeliw. System BP wyciskania produktu z kadzi może być stosowany do opróżniania kadzi mieszalników i ugniatarek.

Kleje / Szczeliwa

Agrochemia

Pestycydy chronią rośliny i produkty roślinne przed organizmami, które mogłyby je zniszczyć. Wydział Dyspersji i Mielenia dostarcza odpowiednią technologię do produkcji pestycydów, zarówno do przetwarzania na mokro, jak i na sucho.

Agrochemia

Battery

Based on many years of experience, NETZSCH offers an extensive portfolio of machines and equipment for dry and wet grinding, mixing, homogenization, dispersion, delamination, separation and deaeration, as well as analysis for the production of battery slurries. 

Celuloza / Masa włóknista

Otrzymywanie celulozy jest, ogólnie mówiąc, skomplikowanym procesem. Do wstępnego oddzielenia celulozy od jej zanieczyszczeń naturalnych, a następnie do jej wybielenia, aż do uzyskania chemicznej czystości, wymagane jest dopełnienie całej serii procesów mechanicznych i chemicznych. Do tej technologii stosowany jest specjalnie opracowany wysokowydajny młyn tnący CONDUX model CS 500/1000-Z. W młynie tym wsad jest poddawany rozdrabnianiu na małe cząstki przy użyciu wirnika o wielu ostrzach (16 listew tnących na obwodzie) i dużej ilości nieruchomych ostrzy tnących oraz specjalnego przesiewacza.

Celuloza / Masa włóknista

Ceramika / Szkło

Ceramika do czasów obecnych sprawdza się w wielu zastosowaniach. Ciągły postęp oznacza, że ceramika jest również przydatna w nowych zastosowaniach, które wymagają trwałości, odporności na zużycie, odporności na korozję i stabilności w funkcji temperatury – przy zachowaniu niskiego ciężaru właściwego. Nowoczesne zaawansowane technicznie materiały tego typu osiągają wytrzymałość porównywalną z metalami.

Ceramika / Szkło

Digital Inks

Look around you and for sure you will find an object that has been printed with inkjet technology.

Digital Inks

Zastosowania nanotechnologiczne

Wytwarzanie bardzo drobnych cząstek poprzez rozdrobnienie cząstek grubszych określa się jako metoda dyspersyjna, tzw. proces top-down. Do takich zadań konieczna jest wysoka energia właściwa, wytwarzana na przykład w młynie perełkowym z mieszadłem. Młyny takie stosowane są w wielu dziedzinach przemysłu do rozdrabniania surowców do skali submikronowej oraz do dyspergowania pigmentów drobnoziarnistych i produktów uzyskanych w wyniku procesu kondensacyjnego (bottom-up).

Zastosowania nanotechnologiczne

Farby / Lakiery

Farba to substancja powłokotwórcza na bazie spoiwa organicznego, która – zależnie od składu spoiwa – może zawierać rozpuszczalniki i/lub wodę. Organiczne lub nieorganiczne pigmenty, które są silnie zdyspergowane w spoiwie, nadają farbie kolor. Generalnie, farba składa się ze spoiwa, rozpuszczalnika, wypełniaczy, pigmentów i dodatków.

Farby / Lakiery

Pigmenty / Barwniki

Świat bez kolorów byłby nudny i ponury. Materiały i substancje, które czynią wszystko kolorowym, z jednej strony dzielą się, zgodnie z ich składem chemicznym, na organiczne i nieorganiczne. Z drugiej strony, określenie „pigment” lub „barwnik” odnosi się do sposobu, w jaki te substancje zachowują się w danym środowisku. Rozróżnienie pomiędzy pigmentami i barwnikami nie jest zatem sztywne: ta sama substancja może być jednocześnie pigmentem lub barwnikiem.

Pigmenty / Barwniki

Farby drukarskie

Farby drukarskie są drobno zdyspergowanymi mieszaninami, występującymi w postaci od płynnej do pasty, złożonymi z substancji barwiących, takich jak pigmenty, spoiw olejnych i dodatków, jak na przykład rozpuszczalnik, dyspersje woskowe, etc.

Farby drukarskie

Prace badawczo-rozwojowe, zastosowania naukowe

Możecie Państwo polegać na naszych sprawdzonych maszynach laboratoryjnych w prowadzonych przez Państwa badaniach podstawowych, pracach nad produktem i recepturą. Dzięki sprawdzonej technologii, łatwej obsłudze i konserwacji możecie Państwo skupić się wyłącznie na rozwiązywaniu problemów naukowych.

Prace badawczo-rozwojowe, zastosowania naukowe