Agrochemia

Agrochemia, zwana również chemią rolną lub chemią agrarną, jest gałęzią chemii zajmującą się badaniami i rozwojem produkcji rolnej, będąc jednocześnie gałęzią produkcyjną potężnego przemysłu.

Przedmiotem agrochemii są procesy chemiczne dotyczące produktów odżywczych dla zwierząt i roślin uprawnych, związki i procesy chemiczne zachodzące w glebie oraz pestycydy i nawozy.


Nawozy

Nawozami nazywa się materiały i mieszanki stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie w celu wzbogacenia gleby w składniki odżywcze niezbędne dla roślin uprawnych. W większości przypadków stosowanie nawozów prowadzi do wyższych plonów i szybszego wzrostu roślin.

więcej informacji

Agrochemia – Pestycydy

Oprócz dodatków, pestycydy składają się na ogół z jednej lub więcej substancji czynnych, dzięki którym posiadają pożądane własności. Pestycydy chronią rośliny i produkty roślinne przed organizmami, które mogłyby je zniszczyć.

więcej informacji

Seed Treatment

In seed treatment, the grain is coated with targeted growth-enhancing substances and growth-protectants during the dressing process. Consequently, the seeds are protected from disease and their optimal growth is ensured from the moment they are sown.

more information