Conductive Additives and Battery Slurries

The majority of active materials are oxides with limited electrical conductivity. That is why additives that reduce the required charging time of the battery are added to the battery slurries. Here it is primarily the carbon-based raw materials that are used, such as carbon black, graphite and carbon nano tubes (CNT), which should be characterized by the highest possible aspect ratio.

The materials must first be carefully dispersed or delaminated in preliminary stages. Here the size of the primary particles, the properties of the bulk solids and the purity requirements usually present particular challenges, which NETZSCH solves with the Epsilon, Omega® and the s-Jet®.

Battery Slurries

PMH planetary mixers have established themselves as state of the art for the production of so-called battery slurries. Via the planetary mixer's rotating tool system, the conductive carbon black agglomerates can be broken up or active materials can be dry processed in an intensive kneading phase.

However, depending on the material system used, the binder can also be dissolved first and very gently mixed after addition of the active materials. To prevent defects in the coating due to gas inclusions, the mixing process is typically carried out under a vacuum. This way, pockets of air that have entered via the raw materials can be removed from the product.

The key aspects for selection of the PMH planetary mixer are the excellent temperature control and the broad viscosity range for which this machine is suited.


Wet Grinding

Products & Solutions in the field of Wet Grinding
Grinding System Zeta® - formerly LMZ

The Zeta® grinding system is, in every respect, a user friendly, low-maintenance and very reliable grinding system.

NETZSCH Omega®

Successful dispersion requires targeted force in order to separate agglomerated particles. The Omega® Economic Disperser applies dispersive forces then and there, where they are especially effective: in the Omega® disperser body, energy is transformed into very high speeds under pressure.


Dry Grinding

Products & Solutions in the field of Dry Grinding
Młyn strumieniowo-fluidyzacyjny CGS

Połączenie młyna strumieniowego i dynamicznego separatora powietrznego: jest doskonałym sposobem na mielenie suchych produktów drobnoziarnistych. Najwyższa miałkość końcowa przy ściśle określonej maksymalnej wielkości ziarna stała się powtarzalna. Prace rozwojowe nad nowymi metodami mielenia e-Jet® i s-Jet® ciągle odsłaniają nowe, interesujące pod względem ekonomicznym i technicznym, obszary zastosowań. Stosuje się do ziarnistości od 1 do 70 µm (d97).

Maszyny dostępne są w rozmiarach do przerabianych objętości powietrza od 50 do 12 000 Nm³/h.

s-Jet® Steam Jet Mill

System s-Jet® (patent zgłoszony) jest nowym osiągnięciem na drodze konsekwentnego rozwoju technologii mielenia strumieniowo-fluidyzacyjnego. Przy pomocy młynów strumieniowo-fluidyzacyjnych można obecnie uzyskać rozdrobnienie końcowe w zakresie submikronowym (na przykład d50 0,2 µm). Odmiennie od konwencjonalnego procesu mielenia na sucho w młynie strumieniowo-fluidyzacyjnym system s-Jet® wykorzystuje przegrzaną parę jako gaz do mielenia.

Mixing and De-Aerating

Products & Solutions in the field of Mixing and De-Aerating
Epsilon Inline Disperser

With the Epsilon, NETZSCH offers a new, compact solution for producing homogeneous dispersionswith reproducible quality in an inline process. Here, the dispersion process takes place in an atmospherically sealed processing chamber and is thus dust and emission free.

Mieszalnik planetarny i ugniatarka PMH / PML

Mieszalniki i ugniatarki NETZSCH okazują swoją prawdziwą wartość przy przetwarzaniu produktów trudno dysper­gowalnych i o wysokiej lepkości. Szczególnie szybko uzyskuje się dyspersje składników drobnoziarnistych i lekkich w cieczach korzystając z odpowiednich dla danego produktu elementów mieszających takich jak mieszadła krzyżowo-bijakowe i motylkowe lub różne tarcze dyspergujące.