Celuloza

Papier jest z pewnością pierwszą rzeczą, jaką większość ludzi kojarzy z celulozą.

Jest to oczywiście poprawne spostrzeżenie, jednak przedstawia ono jedynie ułamek rzeczywistej skali zastosowań tego materiału, jakie znajduje on we współczesnym świecie: zarówno w czystej postaci, jak i w postaci tak zwanych pochodnych (chemicznie zmienione substancje na bazie celulozy). Z chemicznego punktu widzenia celuloza jest polisacharydem, to znaczy, cząstka celulozy została połączona w długi łańcuch z wielu jednostek cukru (dokładnie, glukozy).

Otrzymywanie celulozy jest, ogólnie mówiąc, skomplikowanym procesem. Do wstępnego oddzielenia celulozy od jej zanieczyszczeń naturalnych, a następnie do jej wybielenia, aż do uzyskania chemicznej czystości, wymagane jest dopełnienie całej serii procesów mechanicznych i chemicznych.

More details about the NETZSCH solutions for:

Celuloza

Celuloza jest białą substancją nierozpuszczalną w wodzie, która występuje w bawełnie w niemal czystej postaci (do 95%), ale jest pozyskiwana głównie z drewna, ponieważ drzewa są dla dostawców celulozy najłatwiejsze w uprawie i przeróbce.

więcej informacji

Pochodne celulozy

Grupa produktów "pochodne celulozy" dzieli się – ze względu na rodzaj zastosowanej obróbki chemicznej – na octany, etery i estry celulozy. Materiały te znajdują zastosowanie techniczne we włóknach, foliach, błonie fotograficznej, zamiennikach szkła i spoiwach farb, klejach, mydłach i żywicach syntetycznych.

więcej informacji

Nitroceluloza

Różne palne i wybuchowe związki znane jako nitrocelulozy (NC) tworzy się przez estryfikację celulozy kwasem azotowym i solnym.

więcej informacji