Celuloza

Celuloza jest białą substancją nierozpuszczalną w wodzie, która występuje w bawełnie w niemal czystej postaci (do 95%), ale jest pozyskiwana głównie z drewna, ponieważ drzewa są dla dostawców celulozy najłatwiejsze w uprawie i przeróbce.

Celuloza zawarta w drewnie jest otrzymywana (oddzielana od ligniny) metodą siarczynową lub natronową.

Otrzymany w ten sposób produkt jeszcze jednak nie jest czystą celulozą. W przeciwieństwie do celulozy bawełnianej posiada on pewną zawartość poliozy. Pod koniec procedury otrzymane włókna celulozy mają długość 1-3 mm i podlegają prasowaniu i suszeniu do postaci wstęgi, która jest nawijana na role lub cięta w arkusze. Linters otrzymany z bawełny jest często formowany w bele. Oprócz papieru celuloza znajduje inne zastosowania w swojej naturalnej postaci pośród surowców włóknistych i materiałów izolacyjnych. W tym celu podlega dalszej przeróbce mechanicznej poprzez rozdrabnianie.

Mielenie na sucho

Mielenie na sucho

Produkty & Rozwiązania w dziedzinie: Mielenie na sucho

SecoMy® S Fine Cutting Mill

The fast operating fine cutting mills SecoMy® S are the choice for the pulverization of fibrous, ductile, soft, viscoplastic or temperature-sensitive products. In contrast to classic cutting mills, final finenesses of up to 45 μm can be reached in a one-step process with the SecoMy® S

SecoMy® Fine Cutting Mill

The fast operating fine cutting mills SecoMy® are the choice for the pulverization of fibrous, ductile, soft, viscoplastic or temperature-sensitive products. This type of cutting mill distinguishes itself through the optimization of number and position of the knives and the high cutting stroke rate.

Machine sizes available with drive capacities from 37 to 200 kW.

Młyn drobno tnący CS-Z

Szybkie drobno tnące młyny – dobry wybór do rozdrabniania włóknistych, miękkich lub elastycznych produktów. Ten typ młyna tnącego wyróżnia się optymalizacją liczby i pozycji noży oraz szybką sekwencją cięcia.

Stosuje się do produktów o rozmiarze cząstek od 0,1 do 3 mm (d97).

Dostępne są maszyny z napędem o mocy od 15 do 90 kW.

Być może jesteś zainteresowany:

Pochodne celulozy

Grupa produktów "pochodne celulozy" dzieli się – ze względu na rodzaj zastosowanej obróbki chemicznej – na octany, etery i estry celulozy. Materiały te znajdują zastosowanie techniczne we włóknach, foliach, błonie fotograficznej, zamiennikach szkła i spoiwach farb, klejach, mydłach i żywicach syntetycznych.

więcej informacji

Nitroceluloza

Różne palne i wybuchowe związki znane jako nitrocelulozy (NC) tworzy się przez estryfikację celulozy kwasem azotowym i solnym.

więcej informacji