Nitroceluloza

Różne palne i wybuchowe związki znane jako nitrocelulozy (NC) tworzy się przez estryfikację celulozy kwasem azotowym i solnym.
Zależnie od zawartości azotu rozróżniamy kilka rodzajów azotanów: bawełna kolodionowa jest używana jako spoiwo do farb i do produkcji celuloidu. Bawełna strzelnicza, o trochę wyższej zawartości azotu, jest używana do materiałów wybuchowych. Dobrze znane piłeczki pingpongowe są obecnie również wytwarzane z celuloidu.

Nitroceluloza

Młyn młotkowy NETZSCH CHM

Przy produkcji nitrocelulozy (NC), surowa celuloza przed poddaniem jej dalszej obróbce musi być w postaci włóknistej. Surowiec jest odpowiednio przygotowywany przy użyciu młyna młotkowego CMH. Przed wprowadzeniem do młyna młotkowego celuloza w postaci wstęgi jest wprowadzana poprzez specjalnie zaprojektowany podajnik do bijaka obrotowego, gdzie następuje podział na włókna bez zbijania i plątania.
Do dalszego ciągłego nitrowania celulozy używany jest poziomy młyn CHZM z ząbkowanymi tarczami. Woda i kwas są jednocześnie dodawane do rozdrabnianego produktu, który jest w sposób ciągły zwilżany i homogenizowany w obszarze mielenia.

W celu uzyskania dalszych informacji o młynie młotkowym CONDUX CHM proszę skontaktować się z firmą NETZSCH.