Ceramika / Szkło

Materiały ceramiczne używane są niemal od początku historii ludzkości. Pierwsze figurki formowano z  materiałów ceramicznych i utwardzano przez wypalanie już ponad 24 tys. lat temu. Odkrycia archeologiczne dowodzą, że człowiek wytwarzał cegły ok. 14 tys. lat temu, a ceramiczne naczynia 7-8 tys. lat temu.
Do dzisiaj ceramika sprawdza się w wielu zastosowaniach. Ciągły postęp oznacza, że ceramika cieszy się również zainteresowaniem nowych technologii, które wymagają trwałości, odporności na zużycie i korozję oraz stabilności temperaturowej przy zachowaniu niskiego ciężaru właściwego.

Materiały ceramiczne są komponentami instalacji przemysłowych w hutnictwie, przemyśle chemicznym i energetycznym. Ze względu na swoją dużą wytrzymałość i odporność na zużycie, wykorzystuje się je jako narzędzia do obróbki metali. W przemyśle motoryzacyjnym materiałów ceramicznych używa się, na przykład, do izolacji świec zapłonowych, do produkcji powłok wahaczy, tulei przepustu w gorącej części kolektora wydechowego oraz lekkich zaworów w silniku. Ich własności elektrycznie izolujące, magnetyczne, dielektryczne, półprzewodnikowe i nadprzewodzące są wykorzystywane do produkcji ceramiki technicznej w przemyśle elektrycznym.
Mechaniczne i fizyczne właściwości materiałów ceramicznych można kształtować między innymi poprzez selektywną modyfikację ich mikrostruktury.


Ceramika techniczna

Wysoką wytrzymałość mechaniczną ceramiki technicznej można osiągnąć jedynie stosując bardzo drobnoziarniste mikrostruktury pozbawione zanieczyszczeń oraz wad.

więcej informacji

Ceramika gospodarcza

Wymagania wysokiej miałkości (< 50 µm) oraz określone kryteria jakościowe, np. wąskie spektrum wielkości ziaren, powodują, że tradycyjny młyn bębnowy często sięga granic swoich możliwości, zarówno pod względem ekonomicznym jak i technicznym.

więcej informacji

Pigmenty ceramiczne

Farb dekoracyjnych i glazur używa się w celu wykończenia powierzchni wyrobów ceramicznych, takich jak wyroby gliniane, kamionkowe i porcelana. Oprócz fryt, podstawowymi składnikami farb i glazur są przede wszystkim pigmenty.

więcej informacji

Szkło

Rozumiane jako surowiec, szkło (szkła) to wspólne określenie dla ogromnej liczby materiałów o różnorakim składzie, występujących w postaci amorficznych, niekrystalicznych ciał stałych.

więcej informacji

Ferryty

Ferryty, które można podzielić na ferryty magnetycznie miękkie i magnetycznie twarde, to tlenkowe materiały ceramiczne, których skład opisywany jest wzorem ogólnym MIIO•Fe2O3, i które zawierają stałe dipole magnetyczne.

więcej informacji