Air classifying of dry powders for Chemical Industry

Niektóre produkty podlegające przeróbce, ze względu na ich skład ziarnowy, ciągle nie spełniają wymagań dla danego zastosowania. Frakcje podziarna lub nadziarna uniemożliwiają dalsze przetwarzanie, lub czynią produkt finalny nieprzydatnym do zakładanego zastosowania.
Produkty takie wymagają dodatkowej „optymalizacji” polepszającej ich parametry tak, aby mogły spełnić kryteria pożądanego składu ziarnowego. Zwyczajowo przyjmuje się, że produkty o ziarnistości > 100 µm można bez problemu poddawać klasyfikacji przy użyciu przesiewacza sitowego, jednakże zastosowanie separatora powietrznego staje się konieczne przy drobniejszym uziarnieniu, które wymaga ściślejszej kontroli separacji.

Typowe zastosowania naszych klasyfikatorów do produktów drobnoziarnistych obejmują odseparowanie niepożądanego nadziarna i selektywną redukcję zawartości podziarna (odpylanie).

Zależnie od wymaganego punktu separacji lub zastosowania, dostępne są maszyny w różnych wykonaniach w niemal wszystkich zakresach wydajności. Zajmujemy się planowaniem projektu, produkcją i oddaniem do eksploatacji poszczególnych maszyn lub kompletnych linii do klasyfikacji.

NETZSCH Solutions for Classifying

CFS Ultra-Fine Classifier

Kiedy nie można już użyć przesiewacza sitowego z powodu jego ograniczeń konstrukcyjnych w grę wchodzi nasz „standardowy” separator CFS do produktów ultradrobnoziarnistych, który potrafi dokonać selektywnej klasyfikacji pyłów o drobnym ziarnie. Wysokowydajna klasyfikacja i sprawność pracy dotyczy zarówno oddzielania nadziarna jak i podziarna.

Dostępne dla rozdrobnienia od 10 do 250 µm (d97).

Maszyny dostępne są w rozmiarach do przerabianych objętości gazu od 50 do 16 000 Nm³/h.

CFS/HD-S High-efficiency Fine Classifier

Wymagania stawiane przy zastosowaniu do wielu produktów takie jak podwyższona selektywność separacji i mniejsza średnica podziałowa cząstek wydzielonych z 50% efektywnością nie stanowią problemu dla linii CFS/HD-S wysoko­wydajnych separatorów do produktów ultradrobnoziarnistych.

Dzięki zmaksymalizowanej dyspersji wstępnej klasyfikowanego produktu następuje wyraźna optymalizacja średnicy podziałowej cząstek wydzielanych z 50% efektywnością i precyzji separacji.

Dostępne dla miałkości od 2,5 do 60 µm (d97).

Maszyny dostępne są w rozmiarach do przerabianych objętości gazu od 50 do 16 000 Nm³/h.

Wysokowydajny separator InlineStar do produktów drobnoziarnistych

Ten nowy model separatora został zaprojektowany do połączenia na wylocie z młynem do mielenia drobnoziarnistego. Bezpośrednia integracja klasyfikatora in-line z młynem tworzy linię ciągłego mielenia i klasyfikacji o zmniejszonej liczbie wymaganych części składowych.

Dostępna separacja w granicach od 2,5 do 60 µm (d97).

Maszyny dostępne są w rozmiarach do przerabianych objętości gazu od 350 do 2 600 Nm³/h.

Filter & Cyclones

For cleaning of dust-laden air, NETZSCH offers tailor-made solutions for customers. The filter and cyclones are designed according to customers’ wishes and manufactured and adapted to suit the individual application case.

CFS 5 and CFS 8 Fine Classifiers

Efficient separation of grain sizes and effective results for both coarse material and fine material separation.

For separation limits from 10 to 250 µm (d97).

Machine sizes with gas volume of approximately 25 to 145 Nm³/h.

CFS 5 HD-S and CFS 8 HD-S High-efficiency Fine Classifiers

The smallest for the finest – exact separation results for superfine powder through best possible product classification with the sharpest separation and maximum gains.

For separation limits from 2.5 to 60 µm (d97).

Machine sizes with gas volume of approximately 25 to 145 Nm³/h.