Kleje

Technika klejenia, wykorzystywana do łączenia części, zyskuje coraz większe znaczenie w szerokim zakresie zastosowań. Z jednej strony, jako surowce bazowe do produkcji klejów wykorzystywane są składniki syntetyczne, takie jak rozpuszczona żywica syntetyczna i wielorakie tworzywa sztuczne. Z drugiej strony, stosuje się również składniki naturalne, takie jak rozpuszczalne w wodzie związki roślinnego i zwierzęcego białka. Ze względu na wymagania techniczne, do klejów często dodaje się wypełniacze oraz suplementy, takie jak środki zmiękczające, środki zagęszczające, absorbery, środki przeciw zamarzaniu, itp.

Do homogenizacji klejów szczególnie nadają się mieszalniki planetarne i ugniatarki PMH i PML. Konstrukcja, w której każdy element mieszający obraca się wokół własnej osi, a wszystkie elementy mieszające obracają się jednocześnie wokół osi centralnej, umożliwia dokładną homogenizację całej mieszanki. Hermetyczna budowa urządzenia ułatwia przetwarzanie produktów z użyciem rozpuszczalników organicznych i zapobiega przedostaniu się powietrza do wnętrza urządzenia.

Systemy BP wyciskania produktu z kadzi są specjalnie przystosowane do opróżniania zbiorników maszyn do mieszania i ugniatania.


Mieszanie / odgazowanie

Mieszanie / odgazowanie

Produkty & Rozwiązania w dziedzinie: Mieszanie / odgazowanie

Mieszalnik intensywny PMD / PMD-VC

Stacjonarne urządzenia mieszająco-dyspergujące PMD i PMD-VC do procesowania dużych porcji produktów od średniej do wysokiej lepkości są chętnie wybieranymi maszynami, z powodzeniem stosowanymi przede wszystkim do produkcji farb / lakierów, farb drukarskich i pigmentów.

Disolwer MasterMix®

Disolwery NETZSCH MasterMix® są szybkimi, mocnymi urządzeniami dyspergującymi do prostych zadań mieszania. Potrafią one z łatwością przetwarzać produkty o lepkości do 100 Pa•s w szerokim zakresie zastosowań.

Mieszalnik planetarny i ugniatarka PMH / PML

Mieszalniki i ugniatarki NETZSCH okazują swoją prawdziwą wartość przy przetwarzaniu produktów trudno dysper­gowalnych i o wysokiej lepkości. Szczególnie szybko uzyskuje się dyspersje składników drobnoziarnistych i lekkich w cieczach korzystając z odpowiednich dla danego produktu elementów mieszających takich jak mieszadła krzyżowo-bijakowe i motylkowe lub różne tarcze dyspergujące.

Odgazowywacz próżniowy NETZSCH DA / DA-VS

Odgazowywacz próżniowy NETZSCH zapewnia prosty sposób na usunięcie nawet zmikronizowanych pęcherzy gazu i powietrza z cieczy o różnych lepkościach lub z wysokolepkich preparatów i past.

Laboratory De-Aerator MiniVac

The MiniVac laboratory-scale De-Aerator was specially developed for small batches or initial tests and – like the production-scale NETZSCH vacuum de-aerator – operates according to the VTR principle (vacuum - thin film - rotary process). With extreme ease of operation you can remove micronized pockets of gas and air from free-flowing products of various viscosities as well as from viscous pastes and compounds.