Pigmenty i barwniki

Świat bez kolorów byłby monotonny i szary. Materiały i substancje, które czynią wszystko kolorowym, dzielą się – ze względu na swoją strukturę chemiczną – na barwniki nieorganiczne i organiczne. Z drugiej jednak strony, zastosowanie określenia pigment lub barwnik, zależy od tego, jak się on zachowuje w konkretnym środowisku. Dlatego też rozróżnienie pomiędzy pigmentem a barwnikiem nie jest sztywne i jedna substancja może być jednocześnie zarówno pigmentem, jak i barwnikiem.

Pigmenty składają się z cząstek stałych, które są nierozpuszczalne w substancji nośnej i dlatego muszą zostać drobno zdyspergowane w spoiwie. Z powodu swoich właściwości optycznych stosowane są jako substancje koloryzujące, na przykład w farbach, farbach drukarskich lub tuszach do drukarek, albo też – dzięki szczególnym własnościom technicznym lub chemicznym – jako środki antykorozyjne.

Barwniki mogą być nieorganiczne lub organiczne, ale w przeciwieństwie do pigmentów są całkowicie rozpuszczalne w substancji nośnej (woda lub rozpuszczalnik organiczny). Stosowane są przykładowo do barwienia tkanin (barwniki do tkanin), tworzyw sztucznych i włókien sztucznych oraz jako substancje barwiące w technologii produkcji żywności, na przykład beta-karoten w napojach bezalkoholowych.


Produkcja pigmentów

Konieczność bardzo drobnego rozcierania pigmentów nakłada wysokie wymagania na technologię wykorzystywanych do tego urządzeń.

więcej informacji

Toner

Obecne wymogi, jakie musi spełniać toner do nowoczesnych drukarek laserowych i fotokopiarek są wysokie: doskonały wydruk w żywych kolorach, możliwość uzyskania jak najcieńszej linii, niskie zużycie i możliwie jak najlepsza przyczepność do wszelkich nośników druku.

więcej informacji

Dwutlenek tytanu

Dwutlenek tytanu jest produkowany w procesie siarczanowym lub chlorkowym. Jest to zdecydowanie najważniejszy obecnie biały pigment znajdujący zastosowanie w różnorodnych dziedzinach, między innymi w naukach przyrodniczych, w biotechnologii, a także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

więcej informacji