Nadzienia, polewy, wyroby czekoladopodobne

Polewy, lukry oraz nadzienia różnią się od czekolady wyższą zawartością tłuszczu. To głównie stosowane tu tłuszcze roślinne wpływają na właściwości tych produktów. W zależności od temperatury, są one zasadniczo odpowiedzialne za smak, lepkość oraz wpływają na konsystencję, odczucie w ustach, aromat, a także charakterystykę topnienia.

Wyższa całkowita zawartość tłuszczu oraz zastosowanie różnych tłuszczów roślinnych zmienia konsystencję tych mas, dzięki czemu ich produkcja oraz przetwarzanie są łatwiejsze niż produkcja i przetwarzanie czekolady. Z jednej strony, pomija się proces temperowania selektywnego, a niższa lepkość oznacza, że można wyeliminować czasochłonny i kosztowny proces konszowania na sucho i na mokro.


Systemy cukiernicze

Systemy cukiernicze

Produkty & Rozwiązania w dziedzinie: Systemy cukiernicze
System Salsa® - Plant for Compound Masses

우리의 Salsa® 시스템은 적은 양의 필링(filling), 스프레드 또는 각종 혼합물 생산에 적합한 매우 경제적인 시스템입니다.

System MasterCream - Pre-Cutting-System

MasterCream은 너츠(nuts)와 같은 원료에서 프롤린, 슈가-코티드 캔디, 웨이퍼롤 등 재가공을 필요로 하는 제품 모두에 유연하고 경제적인 생산을 제공합니다.

Mielniki NETZSCH

Mielniki NETZSCH

Produkty & Rozwiązania w dziedzinie: Mielniki NETZSCH
SteelBeads HQ

Cast steel grinding beads of tempered carbon steel