Special Flours / Protein Shifting

Grinding and Classifying with Higher Throughput Capacity

Special flours differ from normal flour, which consists solely of wheat, either due to their composition or their intended use. Powdery products with a special character are also included in the area of bakery products.

These can be either

  • Micronized flours,
  • Flours with particular finenesses with a steep particle size distribution,
  • Specially dried flours and/or powders with a reduction of the residual moisture in the product to below 5 %,
  • Flours or powders with an improved microbiological stability or
  • Flours with modified protein structures. 

Example of an Application: Protein Shifting in Wheat Flour

As well as dietary fiber, minerals and digestible carbohydrates, plant-based materials used for feeding humans or animals also contain proteins. The aim of the process of protein shifting is to gain a protein-rich fraction in which the amount of protein is considerably higher than in the original product by grinding and separating.

In this process the large difference between the size of the protein- and starch particles (starch: 30 µm to 40 µm, protein < 17 µm) is exploited, as well as the fact that starch can only be ground by means of dry impact grinding with a high energy input.

Using the NETZSCH classifier mill type CSM to fine-grind commercial wheat flour, protein- and starch particles in the flour are separated to a large degree. As the starch particles are difficult to grind due to their flexible structure, the protein particles are ground significantly more finely. By subsequent classifying with the NETZSCH Fine Classifier CFS or the NETZSCH High-Efficiency Fine Classifier CFS HD-S or the InlineStar, fractions with different protein- and starch contents can be obtained.

Broszura

Solutions for Dry- and Wet Processing in Production and Laboratory Areas

Mielenie na sucho

Mielenie na sucho

Produkty & Rozwiązania w dziedzinie: Mielenie na sucho

Młyn separacyjny CSM

Dynamiczny separator powietrzny wbudowany do obudowy komory mielenia tego drobno mielącego młyna udarowego daje na wyjściu cząstki o małych rozmiarach i ściśle określonej maksymalnej wielkości ziarna. Dzięki wewnętrznej separacji nadawy uzyskuje się stabilniejszy i wydajniejszy proces w porównaniu z młynem wyposażonym w zewnętrzny układ klasyfikacji. Stosuje się do miałkości od 10 do 150 µm (d97).

Dostępne są maszyny z napędem o mocy od 1,5 do 250 kW i przerabianej objętości powietrza od ok. 50 do 26 000 Nm³/h.

CFS Ultra-Fine Classifier

Kiedy nie można już użyć przesiewacza sitowego z powodu jego ograniczeń konstrukcyjnych w grę wchodzi nasz „standardowy” separator CFS do produktów ultradrobnoziarnistych, który potrafi dokonać selektywnej klasyfikacji pyłów o drobnym ziarnie. Wysokowydajna klasyfikacja i sprawność pracy dotyczy zarówno oddzielania nadziarna jak i podziarna.

Dostępne dla rozdrobnienia od 10 do 250 µm (d97).

Maszyny dostępne są w rozmiarach do przerabianych objętości gazu od 50 do 16 000 Nm³/h.

CFS/HD-S High-efficiency Fine Classifier

Wymagania stawiane przy zastosowaniu do wielu produktów takie jak podwyższona selektywność separacji i mniejsza średnica podziałowa cząstek wydzielonych z 50% efektywnością nie stanowią problemu dla linii CFS/HD-S wysoko­wydajnych separatorów do produktów ultradrobnoziarnistych.

Dzięki zmaksymalizowanej dyspersji wstępnej klasyfikowanego produktu następuje wyraźna optymalizacja średnicy podziałowej cząstek wydzielanych z 50% efektywnością i precyzji separacji.

Dostępne dla miałkości od 2,5 do 60 µm (d97).

Maszyny dostępne są w rozmiarach do przerabianych objętości gazu od 50 do 16 000 Nm³/h.

Wysokowydajny separator InlineStar do produktów drobnoziarnistych

Ten nowy model separatora został zaprojektowany do połączenia na wylocie z młynem do mielenia drobnoziarnistego. Bezpośrednia integracja klasyfikatora in-line z młynem tworzy linię ciągłego mielenia i klasyfikacji o zmniejszonej liczbie wymaganych części składowych.

Dostępna separacja w granicach od 2,5 do 60 µm (d97).

Maszyny dostępne są w rozmiarach do przerabianych objętości gazu od 350 do 2 600 Nm³/h.