Wartości Firmy

W celu osiągnięcia wspólnych korzyści, niezbędna jest wewnętrzna siła przedsiębiorstwa jako baza dla codziennego myślenia i działania. Stanowi ona podstawę naszego wizerunku oraz współpracy. Wyróżnia nas na zewnątrz oraz wewnątrz firmy. Siła ta stanowi podwaliny działalności firmy Netzsch od ponad 140 lat.

Nasz biznes realizowany jest z zachowianiem najwyższych standardów etycznych oraz skoncentrowany jest na współpracy opartej na zaufaniu.

Zaufanie oraz Odpowiedziałność

Pracujemy wg zasad rodzinnych. Stawiamy na wspólne zaufanie i wzajemne wspieranie się. Współodpowiadamy za siebie we wszystkich aspektach działalności. Wspieramy konstruktynie i kreatywnie wszystkich naszych pracowników.

Profesjonalizm i Innowacyjność w działaniu

Identyfikujemy się z naszą firmą oraz jej celami. Szukamy dialogu z naszymi partnerami biznesowymi w celu nawiązania długoterminowej współpracy owocującej wzajemnymi korzyściami. Nieustannie udoskonalamy nasz proces działania. Tworzymy klimat sprzyjający innowacjom, które motywują naszych pracowników i dają radość z pracy.

Uczcziwość i Lojalność

Traktujemy siebie wzajemnie z tolerancją , szacunkiem i uznaniem. Postrzegamy różnorodność jako szansę. Komunikujemy się aktywnie i promujemy wzajemny dialog. Działamy w sposób przejrzysty i stosojemy się do obowiązującego prawa i umów.