Air classifying of dry powders for Minerals & Mining

Niektóre produkty podlegające przeróbce, ze względu na ich skład ziarnowy, ciągle nie spełniają wymagań dla danego zastosowania. Frakcje podziarna lub nadziarna uniemożliwiają dalsze przetwarzanie, lub czynią produkt finalny nieprzydatnym do zakładanego zastosowania.
Produkty takie wymagają dodatkowej „optymalizacji” polepszającej ich parametry tak, aby mogły spełnić kryteria pożądanego składu ziarnowego. Zwyczajowo przyjmuje się, że produkty o ziarnistości > 100 µm można bez problemu poddawać klasyfikacji przy użyciu przesiewacza sitowego, jednakże zastosowanie separatora powietrznego staje się konieczne przy drobniejszym uziarnieniu, które wymaga ściślejszej kontroli separacji.

Typowe zastosowania naszych klasyfikatorów do produktów drobnoziarnistych obejmują odseparowanie niepożądanego nadziarna i selektywną redukcję zawartości podziarna (odpylanie).

Zależnie od wymaganego punktu separacji lub zastosowania, dostępne są maszyny w różnych wykonaniach w niemal wszystkich zakresach wydajności. Zajmujemy się planowaniem projektu, produkcją i oddaniem do eksploatacji poszczególnych maszyn lub kompletnych linii do klasyfikacji.


Mistral - Air Classifier for Ultra-Fine Products

ECUTEC´s Mistral turbo classifiers have been designed to produce ultra-fine products down to d98 <2 μm on an industrial scale at a highly competitive energy consumption

Bora - Air turbo classifiers

Bora air turbo classifiers have been developed specially for ultra-fine products with high added value.

Monsoon - Classifier for Coarster Products

ECUTEC´s Monsoon whizzer classifiers have been developed for very economical coarse classification and dedusting of granulates.

Scirocco - Air Classifier

ECUTEC´s Scirocco air classifiers have been developed for the production of fines from 6 -150 μm

Filter & Cyclones

For cleaning of dust-laden air, NETZSCH offers tailor-made solutions for customers. The filter and cyclones are designed according to customers’ wishes and manufactured and adapted to suit the individual application case.