Biotechnologia

W biotechnologii wiedza z zakresu biologii, biochemii, mikrobiologii oraz inżynierii procesowej jest wykorzystywana do wytwarzania konkretnych substancji przy zastosowaniu nowych metod produkcyjnych, na przykład w bioreaktorach z użyciem mikroorganizmów. Przykładowo, mechanicznym sposobem uzyskiwania substancji jest rozrywanie wiązania komórkowego. Biologicznie aktywne składniki międzykomórkowe, takie jak proteiny, aminokwasy i enzymy, są izolowane i ekstrahowane poprzez rozbicie ściany komórkowej mikroorganizmu. Do łagodnego rozrywania komórek szczególnie nadają się młyny perełkowe z mieszadłem.


Dyspersja i homogenizacja

Dyspersja i homogenizacja

Produkty & Rozwiązania w dziedzinie: Dyspersja i homogenizacja

Homogenizing Mixer KappaVita

Homogenizing Mixer KappaVita in pressure- and vacuum-proof machine design

Homogenizer LambdaVita

Homogenizer LambdaVita for stationary operation as lying version

Premix Vessels GammaVita

The premix vessel GammaVita Type ABF designed for a fat phase and is mostly equipped with a two-zone heating and an additional grinding head.
The premix vessel GammaVita Type ABW is designed for water phases.

NETZSCH Omega®

Successful dispersion requires targeted force in order to separate agglomerated particles. The Omega® Economic Disperser applies dispersive forces then and there, where they are especially effective: in the Omega® disperser body, energy is transformed into very high speeds under pressure.


Mielenie na mokro

Mielenie na mokro

Produkty & Rozwiązania w dziedzinie: Mielenie na mokro

The next Generation of Agitator Bead Mills

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH has now developed the new Alpha® modular machine platform. Compared to earlier-generation machines, this series is designed such that different grinding systems can be mounted on the same base platform as appropriate for a defined drive capacity.