Leki

Przemysł farmaceutyczny wytwarza substancje czynne i pomocnicze leków, które często wymagają bardzo dużego rozdrobnienia o wąskim przedziale uziarnienia w zakresie nanometrycznym, aby uzyskać:

  • szybsze i skuteczniejsze działanie,
  • dokładniejsze dawkowanie,
  • mniej skutków ubocznych,
  • większą dostępność biologiczną,
  • udoskonalone dawkowanie proporcjonalne,
  • eliminację skutków ubocznych pochodzących od innej żywności,
  • bardziej przewidywalny skutek leczniczy,
  • zastosowanie skierowane do określonego odbiorcy,
  • poprawę bezpieczeństwa.

Nasze urządzenia potrafią z nawiązką spełnić te wymagania odnoszące się do produktu końcowego, zachowując powtarzalną, stałą wysoką jakość. W zależności od wymagań technicznych, stosowane surowce doprowadzane są do wymaganych parametrów przy średniej gładkości powierzchni Ra <0.8μm, lub jeszcze wyższych parametrów jakościowych, poprzez odpowiednią obróbkę wstępną i końcową. Konstrukcje zgodne z Dobrą Praktyką Wytwarzania ułatwiają szybkie i dokładne czyszczenie po zakończeniu partii produkcyjnej.


Dyspersja i homogenizacja

Dyspersja i homogenizacja

Produkty & Rozwiązania w dziedzinie: Dyspersja i homogenizacja

Homogenizing Mixer KappaVita

Homogenizing Mixer KappaVita in pressure- and vacuum-proof machine design

Homogenizer LambdaVita

Homogenizer LambdaVita for stationary operation as lying version

Premix Vessels GammaVita

The premix vessel GammaVita Type ABF designed for a fat phase and is mostly equipped with a two-zone heating and an additional grinding head.
The premix vessel GammaVita Type ABW is designed for water phases.

NETZSCH Omega®

Successful dispersion requires targeted force in order to separate agglomerated particles. The Omega® Economic Disperser applies dispersive forces then and there, where they are especially effective: in the Omega® disperser body, energy is transformed into very high speeds under pressure.


Mielenie na mokro

Mielenie na mokro

Produkty & Rozwiązania w dziedzinie: Mielenie na mokro

DeltaVita®

The comminution or desagglomeration of active pharmaceutical ingredients (API) is called micronization and brings about several advantages. The increase of the particle surface caused by the comminution results in a considerably better dissolution rate and bioavailability of the agents and therefore the APIs act faster.

The next Generation of Agitator Bead Mills

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH has now developed the new Alpha® modular machine platform. Compared to earlier-generation machines, this series is designed such that different grinding systems can be mounted on the same base platform as appropriate for a defined drive capacity.


De-Aerating

Products and Solutions in the Field of De-Aerating
Odgazowywacz próżniowy NETZSCH DA / DA-VS

Odgazowywacz próżniowy NETZSCH zapewnia prosty sposób na usunięcie nawet zmikronizowanych pęcherzy gazu i powietrza z cieczy o różnych lepkościach lub z wysokolepkich preparatów i past.