Maszyny i linie technologiczne do pracy na mokro i na sucho

Zgodnie z hasłem Nasza technologia – Państwa sukces, Wydział Mielenia i Dyspersji oferuje bogaty asortyment maszyn procesowych do mielenia na mokro i na sucho, mieszania, dyspersji odgazowywania i klasyfikacji.

Długoletnie doświadczenie, nieprzerwanie prowadzone prace badawczo-rozwojowe, codzienny kontakt z klientami i innowacje zastrzeżone ponad stu patentami są miarą kompetencji technicznych i wagi, jaką przykładamy do jakości w naszym wydziale.

Unikalne w skali światowej jest połączenie fachowej wiedzy z dziedziny inżynierii procesowej i szerokiej oferty maszyn: od laboratoryjnych poprzez produkcyjne aż do kompletnych linii produkcyjnych. Oferujemy najlepsze rozwiązania sprzętowe dostosowane do konkretnych zadań w zakresie technologii mokrej i suchej.


Mielenie na mokro

W naszej ofercie młynów perełkowych z mieszadłem znajdziecie Państwo najlepsze rozwiązania przeznaczone do pracy wsadowej i ciągłej – czy to do dyspergowania zawiesin z aglomeratami produktu, czy do dezagregacji produktów, aż po urządzenia do rzeczywistego rozdrabniania do skali nanometrycznej.

Rzeczywiste rozdrabnianie i dyspersja przy użyciu młynów perełkowych NETZSCH z mieszadłem

Mielenie na sucho

Mieleniu na sucho poddawana jest niemal nieograniczona liczba produktów w różnych procesach technologicznych. W naszej bogatej ofercie można znaleźć odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania. Nasze młyny strumieniowe i udarowe z klasyfikatorem lub bez można spotkać niemal we wszystkich sektorach przemysłu.

Młyny drobno tnące, mielenie drobnoziarniste i ultradrobnoziarniste produktów suchych

Mieszanie / Dyspersja / Ugniatanie

Dyspersja wstępna, tworzenie zawiesin, dyspergowanie ciał stałych w cieczach, tworzenie emulsji i homogenizacja to tylko niektóre z zadań mieszania, które można wykonać przy użyciu naszych mieszalników, gniotowników i dyspergatorów. Naszą ofertą w zakresie technologii mieszania obejmujemy całe dziedziny zastosowań: od produktów o niskiej lepkości, takich jak lakiery, poprzez farby drukarskie o średniej lepkości, po wysoko lepkie kleje i materiały uszczelniające.

Maszyny NETZSCH do mieszania, dyspersji i ugniatania

Klasyfikacja drobnoziarnista

Wiele produktów nie może być wykorzystanych do dalszego zastosowania z powodu ich rozkładu uziarnienia w wyniku procesu produkcyjnego lub procesu mielenia. Wymagana jest dodatkowa klasyfikacja w celu wytworzenia produktu o dokładnie ustalonym rozmiarze ziarna i otrzymania lub zmaksymalizowania odpowiednich parametrów tegoż produktu.

Separacja nadziarna i/lub odpylanie przy zastosowaniu separatorów do produktów drobnoziarnistych CONDUX

Odgazowywanie

Odgazowywacz próżniowy NETZSCH potrafi usunąć zmikronizowane pęcherze gazowe i powietrzne z cieczy o różnym stopniu lepkości lub z mas i past o dużej lepkości.

Odgazowywanie na zasadzie rotacji cienkiej warstwy

Dispersing & Homogenizing

For the preparation of life science and pharmaceutical products the machine solutions of NETZSCH VAKUMIX are first choice. The quality of these machines, their power and flexibility reduce production times and costs. Naturally, all machines can be integrated next to possibly existing customer’s plants without any problems.

NETZSCH VAKUMIX - machines for dispersing and homogenizing

Maszyny laboratoryjne

Pierwsze studia wykonalności, praca nad recepturą produktu, niewielkie partie zaawansowanego technicznie produktu, kontrola i zapewnienie jakości oraz optymalizacja procesu – to wszystko są zadania, do których potrzebna jest elastyczna i łatwa w obsłudze maszyna laboratoryjna, która również zagwarantuje dokładną powtarzalność i skalowalność na maszyny produkcyjne.

Oferta maszyn laboratoryjnych NETZSCH

Systemy i linie technologiczne

Nasza działalność nie ogranicza się do produkcji maszyn. Będąc wiodącym dostawcą maszyn do technologii mokrej i suchej w wielu sektorach przemysłu, pomagamy Państwu w zaprojektowaniu i realizacji kompletnych linii technologicznych lub systemu. Odnoszą Państwo korzyść z naszego bogatego doświadczenia i doskonałej technologii maszynowej w zastosowaniu do budowy linii złożonych z najnowocześniejszych elementów od naszych dostawców.

Technologia procesowa i budowa linii technologicznych przez NETZSCH

Confectionery Systems

Handling food is a challenging process, especially when such sensuous products as smooth and creamy chocolate, nougat fillings or chocolate-flavored spreads are the outcome of the process. Take advantage of our system solutions for maximum energy efficiency and ease of cleaning.

Confectionery Systems

Dedusting & Separating

For cleaning of dust-laden air, NETZSCH Trockenmahltechnik offers tailor-made solutions for customers. The filter and plants are designed according to customers’ wishes and manufactured and adapted to suit the individual application case. Amongst other features, the filters are in type-tested ATEX-execution, heated and insulated and are available in various materials and surface qualities.

Mielniki NETZSCH-Beads®

Wybór odpowiednich mielników jest ważnym elementem optymalizacji procesu dyspersji i mielenia na mokro w młynach perełkowych z mieszadłem. Stosując mielniki NETZSCH-Beads®, osiągniecie Państwo najlepsze wyniki mielenia.

Mielniki NETZSCH-Beads®

Our Service Solutions

Laboratory / Laboratory Tests

As part of our comprehensive service program, our expanded applications laboratories are equipped with state-of-the-art technology. The NETZSCH wet grinding and mixing laboratory is located in Selb. The NETZSCH dry grinding and classifying laboratory is located in Hanau.

Application laboratories at NETZSCH

Toll Grinding

As leading companies worldwide in the fields of dry and wet grinding as well as fine classifying and mixing, kneading and dispersing technology we know what matters to you. Our many years of experience with a diversity of products are at your disposal for your toll grinding needs.

NETZSCH Fine Grinding Service

Seminars

Please make use of our expertise and join us for one of our users', service or nano seminars. We offer comprehensive training, including instructional materials, which will answer all of your theoretical and practical questions.

Our seminars for you

AfterSales Support