Mieszanie, dyspersja, ugniatanie i odgazowywanie

Mieszanie, dyspersja, ugniatanie i odgazowywanie

Mieszanie jest jedną z podstawowych czynności w inżynierii mechanicznej i procesowej. W procesie tym przynajmniej dwie początkowe substancje zostają połączone w jedną, która powinna być jak najbardziej jednorodna.

Po procesie mieszania często następuje odgazowywanie, gdyż pęcherze powietrza pod­czas przetwarzania ciekłych do wysoko lepkich produktów często stwarzają problemy. Pęcherze zwierającego tlen powietrza mogą mieć negatywne oddziaływanie na produkt jak na przykład: utlenianie, jełczenie tłuszczów i olejów, odbarwienie i pogorszenie zapachu i smaku, a w przypadku materiałów pokryciowych może prowadzić do porowatości i ospowatości powierzchni. Odgazowane produkty są za to zwykle stabilniejsze chemicznie i trwalsze.


Epsilon Inline Disperser

With the Epsilon, NETZSCH offers a new, compact solution for producing homogeneous dispersionswith reproducible quality in an inline process. Here, the dispersion process takes place in an atmospherically sealed processing chamber and is thus dust and emission free.

Dyspergator in-line Ψ-Mix®

Dyspergator inline Ψ-Mix® jest rewolucyjnym systemem mieszania i dyspersji cząstek stałych w cieczach. W kontrolowanym bezemisyjnym procesie uzyskiwane są jednorodne, drobnoziarniste dyspersje o ściśle powtarzalnych właściwościach.

Mieszalnik intensywny PMD / PMD-VC

Stacjonarne urządzenia mieszająco-dyspergujące PMD i PMD-VC do procesowania dużych porcji produktów od średniej do wysokiej lepkości są chętnie wybieranymi maszynami, z powodzeniem stosowanymi przede wszystkim do produkcji farb / lakierów, farb drukarskich i pigmentów.

Disolwer MasterMix®

Disolwery NETZSCH MasterMix® są szybkimi, mocnymi urządzeniami dyspergującymi do prostych zadań mieszania. Potrafią one z łatwością przetwarzać produkty o lepkości do 100 Pa•s w szerokim zakresie zastosowań.

Mieszalnik planetarny i ugniatarka PMH / PML

Mieszalniki i ugniatarki NETZSCH okazują swoją prawdziwą wartość przy przetwarzaniu produktów trudno dysper­gowalnych i o wysokiej lepkości. Szczególnie szybko uzyskuje się dyspersje składników drobnoziarnistych i lekkich w cieczach korzystając z odpowiednich dla danego produktu elementów mieszających takich jak mieszadła krzyżowo-bijakowe i motylkowe lub różne tarcze dyspergujące.

MaxShear Inline Disperser

Dyspergator o kompaktowej konstrukcji, co pozwala na zastosowanie go w dowolnym miejscu instalacji procesowej. Urządzenie samopompujące, przenośne, działające w oparciu o układ wirnik-stojan. Dostępne są liczne konfiguracje stojana.

Odgazowywacz próżniowy NETZSCH DA / DA-VS

Odgazowywacz próżniowy NETZSCH zapewnia prosty sposób na usunięcie nawet zmikronizowanych pęcherzy gazu i powietrza z cieczy o różnych lepkościach lub z wysokolepkich preparatów i past.

NETZSCH Data Acquisition Systems

The optimization of production processes, including the planning of maintenance and service tasks, requires the evaluation of process data over an extended period of time. At the same time, data analysis can be used to outline production and down times and detect possible causes. The acquisition and storage of various process data can be continuously recorded, pre-processed and encrypted with two different data aquisition systems.

EpsilonVita - Inline Disperser for Pharma & Cosmetics
With the EpsilonVita, NETZSCH offers a new, compact solution for producing homogeneous dispersionswith reproducible quality in an inline process. Here, the dispersion process takes place in an atmospheric...
Control Systems for Mixers

Whether the basic version, integration into higher-level process control systems or data acquisition hardware and software: a wide range of control options are available for the NETZSCH mixers and de-aerator – talk with our experts.


Urządzenia laboratoryjne

Urządzenia laboratoryjne

Laboratory De-Aerator MiniVac

The MiniVac laboratory-scale De-Aerator was specially developed for small batches or initial tests and – like the production-scale NETZSCH vacuum de-aerator – operates according to the VTR principle (vacuum - thin film - rotary process). With extreme ease of operation you can remove micronized pockets of gas and air from free-flowing products of various viscosities as well as from viscous pastes and compounds.