Mieszalnik intensywny PMD / PMD-VC

Innowacyjna technologia mieszania: stacjonarny mieszalnik do przeróbki dużych wsadów

Ogólne informacje

Mieszalniki intensywne PMD i PMD-VC są są stacjonarnymi urządzeniami mieszająco-dyspergującymi do przetwarzania dużych wsadów.

W wyniku oddzielenia funkcji mieszającej i dyspergującej otrzymujemy wysoko efektywny energetycznie proces, co jest szczególnie przydatne w zastosowaniu do wsadów ponad 2000 l.

Kompaktowa i zamknięta konstrukcja mieszalnika intensywnego pozwala na integrację z w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi i zapobiega zanieczyszczeniu gazami i pyłem.

Technika

 • Mieszalnik intensywny PMD / PMD-VC jest wyposażony w dysk dyspergujący o regulowanej wysokości i wolno poruszający się zgarniak boczny/dolny w kadzi.
 • Optymalna wydajność mieszania i dyspergowania dzięki oddzieleniu obydwu czynności.
 • Ramiona zgarniające wspierają proces poprzez intensywne poruszanie produktu do strefy aktywnej dysku dyspergującego.
 • Dodatkowo, optymalna konstrukcja zgarniaków zapewnia szybkie i kompletne wyładowywanie produktu z kadzi, jak również dobrą wymianę ciepła poprzez ściankę kadzi.
 • Produkt ulega dyspersji, zwilżaniu i homogenizacji poprzez siły ścinające wytworzone przez dysk dyspergujący.
 • Cząstki stałe są dozowane z góry przez Automatyczny system dozujący (ADS), lub z spod powierzchni płynu przez Próżniowy system dozujący (VDS)
 • Obydwa systemy podawania umożliwiają optymalne i wolne od zbryleń dyspergowanie, zdefiniowane dozowanie cząstek stałych i automatyczną regulację położenia dysku dyspergującego.
 • Doskonałe i całkowite wyładowywanie produktu z kadzi dzięki zgarniakom bocznym/spodnim.
 • Różne geometrie kadzi umożliwiają przeróbkę częściową wsadu.
 • Bezemisyjna praca dzięki zamkniętej konstrukcji.

Opcje

 • Wykonanie próżniowe
 • Automatyczny system podawania cząstek stałych i płynu
 • System podpowierzchniowego podawania surowca przy pracy w trybie próżniowym
 • W pełni zautomatyzowany system czyszczenia (CIP)
 • Zasilanie w cząstki stałe z worków, big-bagów lub silosów.
 • Możliwa integracja we w pełni zautomatyzowane systemy.
Mieszalnik intensywny PMD / PMD-VC Intensive Mixer – mieszalnik do dużych wsadów zapewniający efektywne i oszczędne energetycznie mieszanie dzięki oddzieleniu operacji mieszania i dyspergowania.

Zastosowanie


Videos

NETZSCH Intensive Mixer PMD Functional Principle
NETZSCH Intensive Mixer PMD bigbag fed

Literatura

Broszura

Broszura

So when S & S Druckfarben needed a new manufacturing plant for heat-set - one that would use cutting edge technology and state-of-the-art process controls to deliver a huge 35,000 Tonnes per annum - they too enlisted our services.

Broszura

When Sun Chemical built a new manufacturing plant using cutting edge technology and state-of-the-art process controls, they looked to the plant and process engineering expertise at NETZSCH.

Broszura

After a devastating fire in 2008 Sakata Inx España and Sakata Inx Japan looked to the plant and process engineering expertise at NETZSCH. The new production facility for flexographic ink is the largest project of its kind in Europe since 2008, they needed a company that could design the process and then engineer the new plant from start to finish, and also guarantee its final performance.

Wasze zapytanie

Proszę kliknąć na link aby skontaktować się z naszym sprzedawcą po więcej informacji Informacja.

Być może jesteś zainteresowany:

Dyspergator in-line Ψ-Mix®

Dyspergator inline Ψ-Mix® jest rewolucyjnym systemem mieszania i dyspersji cząstek stałych w cieczach. W kontrolowanym bezemisyjnym procesie uzyskiwane są jednorodne, drobnoziarniste dyspersje o ściśle powtarzalnych właściwościach.

Mieszalnik planetarny i ugniatarka PMH / PML

Mieszalniki i ugniatarki NETZSCH okazują swoją prawdziwą wartość przy przetwarzaniu produktów trudno dysper­gowalnych i o wysokiej lepkości. Szczególnie szybko uzyskuje się dyspersje składników drobnoziarnistych i lekkich w cieczach korzystając z odpowiednich dla danego produktu elementów mieszających takich jak mieszadła krzyżowo-bijakowe i motylkowe lub różne tarcze dyspergujące.

Disolwer MasterMix®

Disolwery NETZSCH MasterMix® są szybkimi, mocnymi urządzeniami dyspergującymi do prostych zadań mieszania. Potrafią one z łatwością przetwarzać produkty o lepkości do 100 Pa•s w szerokim zakresie zastosowań.