Pigmentler / boyar maddeler

Renksiz bir dünya sıkıcı ve monoton olurdu. Her şeye renk veren maddeler kimyasal yapıları bakımından anorganik ve organik boya maddelerine ayrılırlar. Bunun dışında pigment veya boyar madde tanımı söz konusu boyanın kullanılan maddelerde nasıl davrandığına göre de değişir. Yani pigment ve boyar madde olarak ayrım yapılması mutlak değildir ve bir madde aynı anda hem pigment hem de boyar madde olabilir. 

Pigmentler parçacık benzeri maddelerdir ve kullanıldıkları ortamlarda çözülmezler ve bu nedenle bir bağlayıcı madde içinde ince şekilde dağılmış olmalıdır. Optik özellikleri nedeniyle örneğin boyalar, baskı boyalarında veya Inkjet mürekkeplerde renk veren madde olarak veya özel teknik ve kimyasal özellikleri sayesinde korozyon koruyucu olarak kullanılırlar. 

Boyar maddeler de anorganik veya organik olabilir; bunlar pigmentlere kıyasla uygulama maddelerinde (su veya organik solventler) tamamen çözünürler. Örneğin kumaşları (kumaş boyası), plastikleri ve plastik elyafları boyamak için ve gıda teknolojisinde boyar madde olarak (örn. limonatalarda beta karoten) kullanılırlar.


Pigment üretimi

Pigmentlerin ultra ince öğütülmesi için kullanılan makine teknolojisinin yüksek beklentilere uygun olması gerekir. En ince, tamamen tane boyutu üst sınırını aşan tanelerden ari, düşük kalıntılı minimum kontaminasyonlu işleme olanağı ve ürün değişimlerinde kalıntısız temizleme olanağı asgari gerekliliklerdir.

daha fazla bilgi

Tonerler

Günümüzde modern lazer yazıcıları ve fotokopi makineleri için kullanılan toner tozundan beklenenler oldukça fazla: en iyi baskı sonuçları ve en parlak renkler, olabilecek en ince çizgi baskısı, ekonomik sarfiyat ve makineye yapışmak yerine tüm baskı medyumlarına olabilecek en iyi tutunma özelliği.

daha fazla bilgi

Titan dioksit

Titanyum dioksit sülfür ya da klorür süreçleriyle üretilir. Günümüzde titanyum dioksit diğer beyaz pigmentlere göre çok daha yaygın olarak kullanılan pigment olup, örneğin sağlık, biyoteknoloji ve eczacılık ve kozmetik endüstrisi gibi çok sayıda farklı uygulamalara sahiptir.

daha fazla bilgi