Selüloz / kağıt hamuru

Bu doğal ürün günümüz toplumumuzda çok yönlü kullanılabilir - hem saf halinde, hem de türevleri şeklinde (yani selüloz bazlı kimyasal bakımdan değiştirilmiş bir madde).

Kimyasal açıdan bakıldığında selüloz bir polisakkarittir; yani bir selüloz molekülü birçok şeker yapıtaşından (daha doğrusu  glikoz) oluşan uzun bir zincirdir. 

Ham selülozun kimyasal dönüşüm prosesiyle sayısız ek özelliklere ulaşılabilir. Selüloz eldesi toplamda çok karmaşık bir süreçtir. Selülozu doğal ek maddelerin ayırmak ve sonrasında kimyasal bakımdan saf hazırlamak için bir dizi mekanik ve kimyasal adım gereklidir.

More details about the NETZSCH solutions for:

Selüloz

Selüloz, suda çözünmeyen ve pamukta neredeyse arı bir şekilde (%95) bulunan beyaz bir maddedir. Buna rağmen, tüm selüloz üreticileri tarafından öncelikle kolayca yetiştirilebilen ve işlenebilen ağaçlardan elde edilmektedir.

daha fazla bilgi

Selüloz türevleri

Selüloz Türevleri denen ürün grubu, selülozu selüloz asetatlar, selüloz eterler ve selüloz esterler haline getiren kimyasal işleme göre ayrılır.

daha fazla bilgi

Nitroselüloz

Nitroselüloz (NC) olarak bilinen çok sayıda yanıcı, patlayıcı karışımlar, selülozun nitrik asidi ve sülfürik asidi ile esterleşmesinden elde edilir.

daha fazla bilgi