Seramik / cam

İnsanlığın ilk çağlarında bile seramik malzemeler kullanılırdı. Bundan 24 bin yıl önce ilk biçimler seramik maddelerden yapılıp ateşte sertleştirilirdi. Başka bulgular kiremit taşlar ile (yakl. 14 bin yıl önce) seramikten yapılmış kapların üretildiğini (7 ila 8 bin yıl önce) göstermektedir. Seramik günümüze kadar birçok uygulamada tercih edilen malzeme konumuna gelmiştir. Sürekli yapılan gelişmeler sonucunda seramik sertliğin, aşınmaya dayanıklılığın, korozyona dayanıklılığın ve sıcaklığa dayanıklılığın önemli olduğu yeni uygulamalar için de ilgi çekici oluyor. Seramik malzemeler metalürji, kimya ve enerji üretimi tesislerinin bileşenleri olarak kullanılmaktadır. Yüksek sertlikleri ve aşınmaya dayanıklılığı nedeniyle metal işleme takımları olarak kullanılır. 

Örneğin otomobil endüstrisi bunları buji izolatörleri, külbütör ekleri, egzoz manifoldunun sıcak kısımların ve motordaki hafif supaplarda kullanıyor. Elektrik izolasyonu, manyetik, dielektrik, yarıiletken, süper iletken özellikleri elektrik endüstrisinde işlevsel seramiklerin üretimi için kullanılıyor. Seramik maddelerin mekanik ve fiziksel değerleri mikro yapının kontrollü biçimde ayarlanmasıyla etkilenir.


Teknik seramikler

Teknik seramik maddeleri için gerekli olan yüksek mekanik mukavemet özellikleri için en ince mikro yapıların bulunması ve hiç yabancı madde ve kristal yapı bozukluğunun bulunmaması şarttır.

daha fazla bilgi

Seramik tüketim ürünleri

Yüksek incelik gereklilikleri (< 50 µm) ya da örn. dar tane boyutu dağılımı gibi hususi kalite kriterleri karşısında, geleneksel tamburlu değirmenin hem ekonomik, hem de teknik performans sınırları çoğu zaman zorlanmaktadır.

daha fazla bilgi

Seramik pigmentleri

Birçok dekorasyon boyası ve glasaj maddesi, kil, sert kil ve porselen gibi seramik ürünlerin yüzeylerine nitelik kazandırmak için kullanılır. Cam kırıklarının yanı sıra, bu boya ve glasaj maddelerinin en önemli temel bileşenleri özel pigmentlerdir.

daha fazla bilgi

Cam türleri

Hammadde olarak kabul edilirse, cam (camlar), çok geniş bileşim çeşitleri olan amorf, kristal yapısı bulunmayan neredeyse sayısız malzemelerin genel adıdır.

daha fazla bilgi

Feritler

Yumuşak ve sert olmak üzere iki ayrılan feritler, genel bileşimleri MIIO-Fe2O3 olan oksitli seramik, manyetik çift kutuplu malzemelerdir.

daha fazla bilgi