Zirai İlaçlar

Zirai ilaçlar kimyası, kimyanın bir araştırma ve geliştirme dalıdır ve aynı zamanda büyük bir endüstriyel üretim alanıdır. Hayvanların ve bitkilerin beslenmesindeki kimya prosesleriyle, tarımsal bakımdan elverişli toprağın kimyasıyla ve tarım ilaçları ve gübreyle ilgilenir.


Gübreler

Tarımda ve bahçecilikte yetiştirilen bitkilere sağlanan besleyici maddelerin miktarını artırmak için kullanılan malzemeler veya karışımlara gübre denir. Gübre kullanımı çoğunlukla hasadın artmasına ve büyümenin hızlanmasına yol açar.

daha fazla bilgi

Bitki koruma maddeleri

Zirai ilaçlarda, genellikle aditiflerden başka zirai ilaca istenen özellikleri kazandıran bir veya birden fazla etken madde bulunur. Bunlar bitkileri veya bitkisel ürünleri onlara zarar verebilen organizmalardan korur.

daha fazla bilgi

Seed Treatment

In seed treatment, the grain is coated with targeted growth-enhancing substances and growth-protectants during the dressing process. Consequently, the seeds are protected from disease and their optimal growth is ensured from the moment they are sown.

more information