01 Nov 2007 Press Release

Kozmetik için Çoklu Sistem

Kozmetik ürünlerin ve / veya bunların bileşenlerinin kuru yapılandırılması genellikle geleneksel pimli değirmenler ve / veya spiral jet değirmenleri ile gerçekleşir.

Bu tür "tozların" zaman zaman çok sayıdaki ürün ve renk çeşitliliği nedeniyle kullanılacak olan makine teknolojisine yönelik talepler oldukça yüksek olur.

Kısa süre önce NETZSCH-CONDUX özel olarak bu kullanım alanı için tasarlanmış olan bir tesisi geliştirmiş ve teslim etmiştir.

Skid olarak anılan sistemin ortak bir platformuna monte edilmiş tesisi entegre sistem şeklinde ex-proof özellikte 10 bar (atmosfer üstü) darbe basınca dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Tesisin önüne kurulu mobil bir kaldırma düzeneği üzerinden gravimetrik dozaj ünitesinin dolumu ve konumlandırılması gerçekleşir.

Tesisin kalbinde ise, pimli disklerle donatılarak ürünlerin kuru öğütme görevini yerine getiren, CUM 10 tipi bir CONDUX Üniversal Değirmen bulunur. Ayrıca isteğe bağlı değirmen kullanımı için geleneksel bir spiral jet değirmeninin entegre edilmesi de dikkate alınmıştır.

Ürün ve / veya renk değişimlerinde tesisin kolayca ve eksiksiz olarak temizlenebilmesi amacıyla tesisin ürünle temas halindeki bileşenleri, kolay temizlik sistemi denen bir sistemle donatıldı. Söküm ya da montaj çalışmalarını kolaylaştırmak için makinenin/tesisin tasarlanmasında, münferit parçaların ağırlıklarının 10 kg'ı aşmamalarına dikkat edildi.