18 May 2009 Press Release

Kuru öğütme teknolojisinde büyük gelişme

Hanau merkezli NETZSCH-CONDUX Mahltechnik firması yeni bu yıl Frankfurt'ta düzenlenen ACHEMA fuarında yeni s-Jet® sistemiyle yeni bir gelişme tanıttı.

Patent başvurusu yapılmış olan, mekanik proses mühendisliğinin önde gelen isimleri tarafında kuru öğütmede kuantum sıçraması olarak nitelendirilen bu yeni yöntem, jet püskürmeli öğütmenin en son teknolojik gelişim evresini teşkil etmektedir. Şimdi artık mikron altı düzeyde (örn. d50 0,2 µm) incelikler de gerçekleştirilebilir.

Akışkan Yataklı Jet Değirmenleriyle uygulanan geleneksel kuru öğütme yöntemlerinden farklı olarak s-Jet® sisteminde öğütme gazı olarak aşırı sıcak su buharı kullanılır.

Su buharındaki ses hızı havaya göre belirgin ölçüde daha yüksek olduğu için, su buharıyla separatör çarkının içindeki olası çevresel akım hızı da, separasyon işlemine tabi olacak olan malzemeye etki eden hızlandırma kuvvetleri de artar. Buysa mikron altı boyuttaki partikülleri separasyon işlemiyle ayırabilmek ve böylelikle ilk kez kuru öğütme yöntemiyle böyle sonuçları alabilmek için gereken koşulların sağlanmış olması anlamına gelir.

Bunun ötesinde yeni s-Jet® sisteminin ilginç ekonomik avantajları da söz konusudur: Hava yerine su buharı kullanılarak belirgin ölçüde daha yüksek bir püskürtme enerjisinden yararlanılabilmektedir. 1.200 m/sn'ye varan püskürtme hızları elde edilerek akışkan yatağın içindeki ürün partiküllerine etki eden darbe enerjisi dört katına çıkar! Bu da havalı kullanıma göre değirmenin üretim kapasitesinin belirgin ölçüde artmasına (iki katından fazla) neden olur. Başka bir deyişle; bir Akışkan Yataklı Jet Değirmeninin incelik değişmeden üretim performansı belirgin bir şekilde artırılabilir!!

NETZSCH-CONDUX'un Hanau'daki araştırma tesislerinde bu yılki ACHEMA fuarı açılmadan önce tam kapsamlı bir s-Jet® sistemi üretim ölçeğinde kurulmuştu. Dünyada eşi bulunmayan bu deney tesisi ilgi duyan müşteriler tarafından ürün testleri yapmaları için kullanılabilir!

Henüz ACHEMA 2009 esnasında ilgi duyan uygulamacılar bu yeni tesisi canlı görme şansını bulmuştu. Özel olarak fuar için organize edilmiş olan "s-Jet® goes live!" başlıklı tanıtım etkinliğinde bu yeni teknoloji ve avantajları çok sayıda fuar ziyaretçisine geniş kapsamlı olarak tanıtılmıştı.