01 Mar 2007 Press Release

Nano öğütme teknolojisinde yenilik

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH firmasının yeni karıştırmalı bilyeli değirmeni Zeta RS, LMZ Zeta sistemi değirmene dayanarak geliştirilmiş olup özellikle nanometre düzeyinde ufalama ve dispersiyon görevleri için tasarlanmıştır.

Zeta RS ile daha küçük öğütme cisimleri (300 ila 50 µm) kullanmak ve modifiye edilmiş bir ayırma sistemi yardımıyla bu cisimler düşük çevresel hızlarda veya yüksek ürün viskozitelerinde güvenli şekilde ayırmak mümkündür.

Yeni karıştırmalı bilyeli değirmeni planlarken ve uygulamaya koyarken özellikle modern tasarıma ve en küçük öğütme cisimlerinin kullanımında kullanıcı dostu olmasına önem verildi. Laboratuvar değirmenlerine benzer şekilde karıştırmalı bilyeli değirmen Zeta RS, boşaltma, dolum ve çalışma konumuna çevrilebilmesi amacıyla öğütme bölmesinin farklı konumlara getirilebileceği şekilde tasarlanmıştır.