Ürününüzle Deneyler Yapmak için Uygulama Laboratuvarı

Geniş kapsamlı servis programımızın önemli bir unsurunu, en son teknolojik bulgulara göre donatılmış olan uygulama laboratuvarlarımız teşkil etmektedir. Selb tesislerimizde bu amaçla ıslak öğütme ve karıştırma görevlerine yönelik bir laboratuvarımız vardır. Hanau'da ise, kuru yapılandırma ve sınıflandırma laboratuvarımız/küçük üretim ünitemiz bulunmaktadır.

Bu laboratuvarlarda temin ettiğiniz öğütülecek ya da yapılandırılacak ürünü test edilerek, taleplerinize göre en iyi öğütme sonucunu almak için deneyler yapılır. Bu deneyler hem laboratuvar ölçeğinde, hem de küçük üretim tesisleri çapında yerine getirilebilir. Yerine getirilen testlerden sonra size deney sonuçlarını içeren geniş kapsamlı bir protokol ile birlikte öğütülen ürün numuneleri teslim edilir.

Sizleri tesislerimizde bu deneylere katılmaya davet ediyoruz. Bu şekilde deneylerin tam anlamıyla beklentileriniz ve taleplerinize uygun bir şekilde yerine getirilmeleri temin edilebilir. Bu vesileyle şirketimizi daha yakından da tanıma fırsatını değerlendirebilirsiniz.

Laboratuvarlarımız ve bunlarla ilgili olanaklarla daha fazla bilgiyi temin edebileceğiniz e-posta adresleri:

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
(ıslak yapılandırma)
 info.nft‎@‎netzsch.com

NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH
(Trockenaufbereitung)
 info.ntt‎@‎netzsch.com